Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 93/2007 Zarządu Powiatu Lęborskieg 06 grudnia
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2007 rok
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 92/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 30 listopada
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
Postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Groth,
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 90/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 30 listopada
sprawie powołania komisji przetargowej na „Dostawę
infomatów”
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 91/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 30 listopada
w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Starnawskiej,
nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 73/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 05 października
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól
Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 71/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 28 września
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu
Lęborskiego w roku 2007.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 84/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 07 listopada
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do
realizacji w 2007 roku.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 81/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 24 PAŹDZIERNIKA
WYRAŻENIA OPINII O USTALENIU LOKALIZACJI DROGI GMINNEJ
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 69/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 18 WRZEŚNIA
W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O POZBAWIENIU DRÓG KATEGORII DRÓG
POWIATOWYCH
24.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się