Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 93/2007 Zarządu Powiatu Lęborskieg 06 grudnia
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2007 rok
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 92/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 30 listopada
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
Postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Groth,
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 90/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 30 listopada
sprawie powołania komisji przetargowej na „Dostawę
infomatów”
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 91/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 30 listopada
w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Renaty Starnawskiej,
nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 73/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 05 października
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól
Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 71/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 28 września
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu
Lęborskiego w roku 2007.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 84/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 07 listopada
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do
realizacji w 2007 roku.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 81/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 24 PAŹDZIERNIKA
WYRAŻENIA OPINII O USTALENIU LOKALIZACJI DROGI GMINNEJ
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 69/2007 Zarządu Powiatu Lęborskiego 18 WRZEŚNIA
W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O POZBAWIENIU DRÓG KATEGORII DRÓG
POWIATOWYCH
24.03.2016 więcej