Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 3/07
z dnia 16.01.2007 r. w sprawie powołania członków Państwowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/07
z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/07
z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 13/2006 Starosty Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w
sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/07
z dnia 24.10.2007 r. w sprawie: powołania Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/07
z dnia 04.10.2007 r. w sprawie: organizacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku służby stałego dyżuru na czas
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/07
z dnia 06.09.2007 roku w sprawie powołania członków
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/07
z dnia 23.07.2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie
Lęborskim.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/07
z dnia 26.06.2007 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku planu
obrony cywilnej powiatu lęborskiego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12/07
z dnia 21.05.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2006
Starosty Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie
powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w
roku akademickim 2006/2007.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 11/07
z dnia 14.05.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do
opracowania Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego
w Lęborku.
25.04.2016 więcej
12