Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego (w Nowęcinie k/Łeby)
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego niżej opisaną nieruchomość gruntową,
położoną w Nowęcinie k/Łeby, przeznaczoną pod zabudowę
mieszkalno – usługową
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego niżej opisane nieruchomości
gruntowe, położone w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ulicy
Legionów Polskich, z przeznaczeniem pod budowę garaży
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnych, stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego. Przeznacza się od oddania w dzierżawę w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego na okres pięciu lat, niżej
opisane nieruchomość rolne, położone w obrębie Małoszyce,
gmina Nowa Wieś Lęborska
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie, o charakterze
rekreacyjno – wypoczynkowym.
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Sprzedaż nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 8 miasta
Lęborka, przy ulicy Spokojnej z przeznaczeniem pod budowę
boksów garażowych.
29.04.2016 więcej
Zarządy Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłoszenie z dnia 14 października 2008 roku w sprawie
sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres
pięciu lat
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego
Zarząd Powiatu Lęborskiego podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego Gmina Nowa Wieś Lęborska obręb: Lubowidz;
miejscowość: Ługi
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
Ogłoszenie z dnia 19 września 2008 r. w sprawie sporządzenia
wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego
29.04.2016 więcej
12