Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XII/91/07 Rady Powiatu Lęborskiego
16 listopada 2007 roku XII/91/07 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2007 rok.
01.07.2016 więcej
Protokół nr XV/08 z sesji Rady Powiatu Lęborskiego
29 lutego 2008 Początek obrad: • Godz. 1000 Zakończenie
obrad: • Godz. 1415 Miejsce obrad: Starostwo Powiatowe w
Lęborku. W dniu 30 marca 2007 roku w sesji uczestniczyło 19
radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Ponadto w sesji udział wzięli
zaproszeni goście. Lista obecności gości zaproszonych stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
19.04.2016 więcej