Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XI/84/07 Rady Powiatu Lęborskiego
28 września 2007 roku XI/84/07 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Lęborskiego na 2007 rok.
04.07.2016 więcej
Uchwała nr XXVI/196/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy
Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lęborku
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXVI/195/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zatwierdzenia zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu
statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lęborku
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXVI/194/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i regulaminu trybu i
zasad przyznawania nagród w 2009 roku dla nauczycieli szkół i
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Lęborski
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXVI/193/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XXVI/192/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2008 rok.
18.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR XXVI/191/08 RADY POWIATU LĘBORSKIEGO
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXV/190/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości
stanowiących mienie Gminy Wicko na rzecz Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXV/189/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości
stanowiących mienie Gminy Cewice na rzecz Powiatu Lęborskiego
18.04.2016 więcej
Uchwała nr XXV/188/08 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny nieruchomości
stanowiących mienie Gminy Nowa Wieś Lęborska na rzecz Powiatu
Lęborskiego
18.04.2016 więcej