Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 98/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego 25.01
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku do składania oświadczeń
woli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 97/08 Zarządu Powiatu Lęborskieg 25.01
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku do składania oświadczeń woli w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 96/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego 10.01
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 99/08 Zarządu Powiatu Lęborskieg 25 stycznia
w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania Strategii rozwoju
powiatu lęborskiego na lata 2007-2013.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 181/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 05 grudnia
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2008
rok.
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 180/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28 listopada
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
Powiatu Lęborskiego w roku 2008.
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 179/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.11
w sprawie zmiany w Programie na Rzecz Zatrudnienia i
Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007 -
2015
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 178/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na
rok 2009
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 177/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2008
rok.
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 176/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na
„Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji szkół
ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych".
21.03.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się