Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 98/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego 25.01
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku do składania oświadczeń
woli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 97/08 Zarządu Powiatu Lęborskieg 25.01
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku do składania oświadczeń woli w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 96/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego 10.01
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 99/08 Zarządu Powiatu Lęborskieg 25 stycznia
w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania Strategii rozwoju
powiatu lęborskiego na lata 2007-2013.
24.03.2016 więcej
Uchwała Nr 181/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 05 grudnia
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2008
rok.
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 180/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 28 listopada
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków
Powiatu Lęborskiego w roku 2008.
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 179/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.11
w sprawie zmiany w Programie na Rzecz Zatrudnienia i
Spójności Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007 -
2015
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 178/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na
rok 2009
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 177/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 listopada
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2008
rok.
21.03.2016 więcej
Uchwała Nr 176/08 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 07.11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na
„Wykonanie dokumentacji projektowych termomodernizacji szkół
ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych".
21.03.2016 więcej