Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OSWIATOWYCH
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8623987, fax. 059 8623944
Lębork: Usługi sprzętowe zimowego utrzymania dróg powiatowych
Powiatu Lęborskiego w sezonie zimowym 2008/2009
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8623987, fax. 059 8623944
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lębork: Zakup mieszanki
piaskowo-solnej 10
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Lębork: Remont
drogi powiatowej nr 1302G m. Nowęcin
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork
Remont drogi powiatowej nr 1326G odc. Cewice - Łebunia, dług.
0,300km Numer ogłoszenia: 185549 - 2008; data zamieszczenia:
08.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.06.2016 więcej
Placówka Wielofunkcyjna nr 1 84-300 Lębork ul. Gdańska 40 woj. Pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i odnawianie elewacji,
rozbiórka elementów żelbetonowych przyległej rampy, remont
schodów wejściowych, remont elementów odwodnienia budynku.
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8623987, fax 059 8623944.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, Lębork: Remont
drogi powiatowej nr 1314G
23.06.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na - Modernizacji Ewidencji
Gruntów i Budynków dla obszaru gminy NOWA WIEŚ LĘBORSKA,
województwo pomorskie, zgodnie z Projektem modernizacji
ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy NOWA WIEŚ
LĘBORSKA .
23.06.2016 więcej
Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
„Moje-Boisko Orlik 2012”, położonych w Lęborku, przy ul.
Warszawskiej 17” RP. 343-1/08 Lębork, 24.07.2008 Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym
23.06.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się