Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH TERMOMODERNIZACJI SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OSWIATOWYCH
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8623987, fax. 059 8623944
Lębork: Usługi sprzętowe zimowego utrzymania dróg powiatowych
Powiatu Lęborskiego w sezonie zimowym 2008/2009
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8623987, fax. 059 8623944
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lębork: Zakup mieszanki
piaskowo-solnej 10
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Lębork: Remont
drogi powiatowej nr 1302G m. Nowęcin
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork
Remont drogi powiatowej nr 1326G odc. Cewice - Łebunia, dług.
0,300km Numer ogłoszenia: 185549 - 2008; data zamieszczenia:
08.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
23.06.2016 więcej
Placówka Wielofunkcyjna nr 1 84-300 Lębork ul. Gdańska 40 woj. Pomorskie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont i odnawianie elewacji,
rozbiórka elementów żelbetonowych przyległej rampy, remont
schodów wejściowych, remont elementów odwodnienia budynku.
23.06.2016 więcej
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 059 8623987, fax 059 8623944.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, Lębork: Remont
drogi powiatowej nr 1314G
23.06.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na - Modernizacji Ewidencji
Gruntów i Budynków dla obszaru gminy NOWA WIEŚ LĘBORSKA,
województwo pomorskie, zgodnie z Projektem modernizacji
ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy NOWA WIEŚ
LĘBORSKA .
23.06.2016 więcej
Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu
„Moje-Boisko Orlik 2012”, położonych w Lęborku, przy ul.
Warszawskiej 17” RP. 343-1/08 Lębork, 24.07.2008 Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym
23.06.2016 więcej
12