Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 21/08
z dnia 23.12.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/08
z dnia 16.12.2008 r. w sprawie: organizacji służby stałego
dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i W czasie
wojny w jednostkach będących we właściwości Starosty
Lęborskiego w zakresie realizacji zadań obronnych.
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/08
z dnia 16.12.2008 r. w sprawie: organizacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku służby stałego dyżuru na czas
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/08
z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia
Nr 13/2006 Starosty Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w
sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/08
z dnia 12.09.2008 roku w sprawie odwołania członków
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Lęborku
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/08
z dnia 04.08.2008 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia
powiatowego ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem
"Wichura-2008" na temat "Prowadzenie działań ratowniczych
podczas likwidacji i skutków katastrofalnej wichury".
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/08
z dnia 04.08.2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1312006
Starosty Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie
procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/08
z dnia 29.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na
udzielenie zamówienia na przebudowę biura obsługi klienta w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/08
z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na
udzielenie zamówienia na przebudowę biura obsługi klienta w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
24.06.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 12/08
z dnia 03.07.2008 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji
ewidencji gruntów i budynków na obszarze GMINY WICKO
24.06.2016 więcej
1234