Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie,
o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 23 grudnia 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie, o charakterze
rekreacyjno – wypoczynkowym. Nieruchomość zabudowana,
położona przy ulicy Leśnej 3, w bardzo atrakcyjnej części
miasta w odległości około ... Ogłoszenie [w Załączniki]
29.04.2016 więcej
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego , w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości , przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego , Łeba ul.Leśna
Ogłoszenie [w Załączniki] Zarządu Powiatu Lęborskiego
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 26 października 2009
roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego
29.04.2016 więcej
OGŁOSZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego opisaną niżej
nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu
Państwa. Położenie nieruchomości: Obręb: 11 Gmina Miasto
Lębork
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położoną w obrębie 11 miasta Lęborka.
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości, stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się od oddania w dzierżawę w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, niżej opisaną
nieruchomość położoną w obrębie 11 miasta Lęborka.
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych; położone w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ulicy Legionów Polskich, z przeznaczeniem pod budowę garaży
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów
5 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego niżej opisane nieruchomości
gruntowe, położone w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ulicy
Legionów Polskich, z przeznaczeniem pod budowę garaży.
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, położoną w obrębie 5 miast Lęborka.
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnej, stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego.
Przeznacza się od oddania w dzierżawę w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, niżej opisaną
nieruchomość rolną, położoną w obrębie 5 miast Lęborka.
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ... gruntowe, położone w obrębie 8 miasta Lęborka, przy ulicy Spokojnej z przeznaczeniem pod budowę boksów garażowych
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5,
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego;
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego niżej opisane nieruchomości gruntowe,
położone w obrębie 8 miasta Lęborka, przy ulicy Spokojnej z
przeznaczeniem pod budowę boksów garażowych.
29.04.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się