Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie,
o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 23 grudnia 2009 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie, o charakterze
rekreacyjno – wypoczynkowym. Nieruchomość zabudowana,
położona przy ulicy Leśnej 3, w bardzo atrakcyjnej części
miasta w odległości około ... Ogłoszenie [w Załączniki]
29.04.2016 więcej
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego , w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości , przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego , Łeba ul.Leśna
Ogłoszenie [w Załączniki] Zarządu Powiatu Lęborskiego
84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 26 października 2009
roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego
29.04.2016 więcej
OGŁOSZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz
dotychczasowego użytkownika wieczystego opisaną niżej
nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Skarbu
Państwa. Położenie nieruchomości: Obręb: 11 Gmina Miasto
Lębork
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położoną w obrębie 11 miasta Lęborka.
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości, stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się od oddania w dzierżawę w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, niżej opisaną
nieruchomość położoną w obrębie 11 miasta Lęborka.
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych; położone w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ulicy Legionów Polskich, z przeznaczeniem pod budowę garaży
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów
5 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Powiatu
Lęborskiego Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego niżej opisane nieruchomości
gruntowe, położone w obrębie 7 miasta Lęborka, przy ulicy
Legionów Polskich, z przeznaczeniem pod budowę garaży.
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, położoną w obrębie 5 miast Lęborka.
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul.Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnej, stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego.
Przeznacza się od oddania w dzierżawę w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego na okres trzech lat, niżej opisaną
nieruchomość rolną, położoną w obrębie 5 miast Lęborka.
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ... gruntowe, położone w obrębie 8 miasta Lęborka, przy ulicy Spokojnej z przeznaczeniem pod budowę boksów garażowych
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5,
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego;
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego niżej opisane nieruchomości gruntowe,
położone w obrębie 8 miasta Lęborka, przy ulicy Spokojnej z
przeznaczeniem pod budowę boksów garażowych.
29.04.2016 więcej
123