Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia Pradolina Łeby - Lokalna
Grupa Rybacka
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu „Powiat lęborski na drodze usprawniania i
udoskonalania oświaty”
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lęborskiego
do Partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu „Rewitalizacja
Centrum Lęborka”
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego w drodze przetargu
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lęborku na rok 2010
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lęborskiego i Gmin Powiatu Lęborskiego na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”
20.04.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się