Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
Autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Powiatu Lęborskiego do Stowarzyszenia Pradolina Łeby - Lokalna
Grupa Rybacka
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu „Powiat lęborski na drodze usprawniania i
udoskonalania oświaty”
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Lęborskiego
do Partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu „Rewitalizacja
Centrum Lęborka”
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Lęborskiego w drodze przetargu
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lęborku na rok 2010
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2009 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lęborskiego i Gmin Powiatu Lęborskiego na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”
20.04.2016 więcej
1234