Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu - 290
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 289
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na
kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Lęborskiego
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 288
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu
Lęborskiego w roku 2009.
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 287
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 286
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anetty Treder,
nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 285
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 284
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 283
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na
rok 2010
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 282
w sprawie zmiany uchwały nr 196/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 27.02.2009 roku w sprawie określenia wysokości środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do realizacji w 2009 roku
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 281
w sprawie zmiany w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007 - 2015
08.04.2016 więcej