Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu - 290
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 289
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na
kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Lęborskiego
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 288
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu
Lęborskiego w roku 2009.
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 287
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 286
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anetty Treder,
nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 285
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 284
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego
Urzędu Pracy w Lęborku
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 283
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lęborskiego na
rok 2010
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 282
w sprawie zmiany uchwały nr 196/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
z dnia 27.02.2009 roku w sprawie określenia wysokości środków
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do realizacji w 2009 roku
08.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 281
w sprawie zmiany w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007 - 2015
08.04.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się