Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 11/99
z dnia 20.04.1999r.w sprawie: wyznaczenia zastępców
Przewodniczącego i Sekretarza oraz określenia imiennego składu
Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego w Lęborku,
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 294/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 293/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany w Programie na Rzecz Zatrudnienia i Spójności
Społecznej Powiatu Lęborskiego na lata 2007 - 2015
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 292/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
W sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum
Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku
do przyznania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela wyższej od ustalonej w przepisach wydanych na
podstawie ust.5 pkt 1 Karty Nauczyciela.
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 291/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 290/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 289/2009 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na
kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Lęborskiego
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 288/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu
Lęborskiego w roku 2009.
18.03.2016 więcej
UCHWAŁA Nr 287/09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2009 rok.
18.03.2016 więcej
Uchwała Nr 286/ 09 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anetty Treder,
nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
18.03.2016 więcej