Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 33/09
z dnia 21.12.2009 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 32/09
z dnia 21.12.2009 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego
wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 31/09
z dnia 14.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2009
Starosty Lęborskiego z dnia 23.02.2009 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 30/09
z dnia 4.12.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy
pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 29/09
z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 28/09
z dnia 25 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji
inwentaryzacyjnej (stałej) środków trwałych i pozostałych
środków trwałych w użytkowaniu
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 27/09
z dnia 22.09.2009 roku w sprawie Powiatowego Planu Zarządzania
Kryzysowego.
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 26/09
z dnia 31.08.2009 roku w sprawie powołania członków
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w
Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 25/09
z dnia 14.07.2009 roku w sprawie odwołania członka Powiatowego
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku
25.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/09
z dnia 10.07.2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny stanu
technicznego i likwidacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej
w Starostwie Powiatowym w Lęborku
25.04.2016 więcej
1234