Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Starosta Lęborski informuje, iż w wyniku przeprowadzonej
procedury konkursowej w ramach II Otwartego Konkursu Ofert,
środki na realizację zadania publicznego - dofinansowanie
wkładu własnego organizacji pozarządowej, zostały już w
całości rozdysponowane.
25.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Starosta Lęborski ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na
realizację w 2010 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem
wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
25.05.2016 więcej