Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 01 grudnia 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 03 listopada 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego opisane niżej nieruchomości, stanowiące
własność Powiatu Lęborskiego, położone w obrębie
Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego opisane niżej nieruchomości, stanowiące
własność Powiatu Lęborskiego. Lębork, obręb 5, ul.
Spółdzielcza
29.04.2016 więcej
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie,
o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego 84-300 Lębork, u. Czołgistów 5 z dnia 23 lipca 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 09 lipca 2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)ogłasza się co następuje
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 09 lipca 2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ogłasza się, co następuje:
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie,
o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym
29.04.2016 więcej
12