Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 01 grudnia 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 03 listopada 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego opisane niżej nieruchomości, stanowiące
własność Powiatu Lęborskiego, położone w obrębie
Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego opisane niżej nieruchomości, stanowiące
własność Powiatu Lęborskiego. Lębork, obręb 5, ul.
Spółdzielcza
29.04.2016 więcej
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie,
o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym.
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego 84-300 Lębork, u. Czołgistów 5 z dnia 23 lipca 2010 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 09 lipca 2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)ogłasza się co następuje
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 09 lipca 2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ogłasza się, co następuje:
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego atrakcyjną nieruchomość położoną w Łebie,
o charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym
29.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się