Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLV/336/10 Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu
Lęborskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu
jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/12/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Powiatu
Lęborskiego
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/11/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady
Powiatu Lęborskiego
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/10/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu lęborskiego.
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/9/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu „Moje okno na świat”
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR II/7/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie wstąpienia na miejsce radnego Rady Powiatu
Lęborskiego kandydata z tej samej listy
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR I/6/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR I/5/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty oraz pozostałych
członków Zarządu Powiatu Lęborskiego
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr I/4/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Lęborskiego
15.04.2016 więcej
UCHWAŁA NR I/3/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Lęborskiego
15.04.2016 więcej
1234