Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
24.06.2016 więcej
Prowadzenie Punktu promocji wolontariatu - pełnienie funkcji pracownika ds. wolontariatu
Numer ogłoszenia: 364255 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
24.06.2016 więcej
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W LĘBORKU.
Lębork: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I
CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W LĘBORKU Numer ogłoszenia: 360323 -
2010; data zamieszczenia: 15.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
roboty budowlane
24.06.2016 więcej
NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO P.N. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W LĘBORKU
Lębork: Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia
inwestycyjnego p.n. Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem
i częścią socjalną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -
Wychowawczym w Lęborku. Numer ogłoszenia: 360249 - 2010; data
zamieszczenia: 15.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
23.06.2016 więcej
Organizacja i przeprowadzenie studiów podyplomowych w kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
Numer ogłoszenia: 344731 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
23.06.2016 więcej
1234