Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 29/10
w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym
w Lęborku
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 28/10
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
powiatowym w Lęborku
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 26/10
w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/10
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
"Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez
turystykę wykorzystującą dziedzictwo" ("Heritage Tourism for
Increased Baltic Sea Region Identity - akronim "AGORA 2.0")
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego
2007-2013 wchodzącej w skład Programów Europejskiej Wspólnoty
Terytorialnej.
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/10
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
pn. "Przyjaciele dzieci ulicy" współfinansowanego ze środków
unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/10
w sprawie powołania Zespołów do korekty składów kart do
głosowania do Rady powiatu Lęborskiego w wyborach zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 roku.
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/10
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania
ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lęborku
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/10
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego
pod kryptonimem "URZĄD-2010"
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 27/10
z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie czasu pracy Starostwa
Powiatowego w Lęborku, w dniach 24 i 31 grudnia 2010 roku
22.04.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/10
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
do oceny i wyboru ofert na dostawę tablic rejestracyjnych w
trybie przetargu nieograniczonego udzielanego przez Powiat
Lęborski.
22.04.2016 więcej
123