Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie Powiatu
Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Dyrekcja Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych
tapczanów jednoosobowych bez pojemnika na pościel w ilości -
58 szt.
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 21 października 2011r.
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 274/11 Wojewody
Pomorskiego z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zgody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa oraz udzielenia bonifikaty od ceny tej nieruchomości
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie
Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 29 sierpnia 2011 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
OGŁOSZENIE Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę części
budynku położonego w obrębie 7 miasta Lęborka na działce
151/4
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
12