Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu „Tandemem do świetlanej przyszłości”
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2011 rok
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Łeba na
realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej – ulicy
Nowęcińskiej w Łebie na odcinku od skrzyżowania z ul. Aleja
św. Jakuba do połączenia z drogą powiatową nr 1302G”.
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia do „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Lęborku
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego nr III/15/11
z dnia 04.02.2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Powiatowi Lęborskiemu i podległym mu jednostkom.
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze
o: przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Lęborskiego na
2011 rok
22.04.2016 więcej