Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu - 117
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobra kadra -
Europejska Jakość IV” oraz udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku i jego Zastępcy
do składania oświadczeń woli w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 116
zmiany Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej
Powiatu Lęborskiego na lata 2007–2015.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 115
dzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi PUP w Lęborku i jego
zastępcy do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu
Powiatu Lęborskiego w ramach Programu aktywności zawodowej
absolwentów niepełnosprawnych „JUNIOR”
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 114
zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 113
zmiany regulaminu Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 112
zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 rok.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 111
zmiany Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Lęborku.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 110
zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2011 r.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 109
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w
Lęborku
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 108
przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
„Kształcenie ustawicznie przepustką do lepszego jutra”
współfinansowanego ze środków EFS.
07.04.2016 więcej