Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 25/2011
w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/2011
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/2011
Zarządzenie Starosty nr 23/2011
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/2011
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/2011
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Starostwie powiatowym w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/2011
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/2011
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w
Powiecie Lęborskim
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/2011
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa
Powiatowego w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/2011
w sprawie powołania członków powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych w Powiecie lęborskim
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/2011
w sprawie wprowadzania Karty Audytu Wewnętrznego i Procedur
Audytu Wewnętrznego
24.03.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się