Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 25/2011
w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/2011
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/2011
Zarządzenie Starosty nr 23/2011
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/2011
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/2011
w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Starostwie powiatowym w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/2011
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/2011
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w
Powiecie Lęborskim
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/2011
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa
Powiatowego w Lęborku
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/2011
w sprawie powołania członków powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych w Powiecie lęborskim
24.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/2011
w sprawie wprowadzania Karty Audytu Wewnętrznego i Procedur
Audytu Wewnętrznego
24.03.2016 więcej
123