Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Szkolenie
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na
szkolenie „Zarządzanie organizacją” realizowane w ramach
projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie
Pomorskich Centrów Organizacji Pozarządowych”, które
odbędzie się 15 grudnia 2012r. w godzinach 10 – 17. Szkolenie
będzie obejmowało m. in. następujące zagadnienia: podstawy
zarządzania, zarządzanie procesami w organizacji, zmiany w
organizacji
25.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536z późn. zm.) oraz uchwały Nr
XXIII/184/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 05.11.2012 r. w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2013 rok
25.05.2016 więcej
Zaproszenie na konferencję „PARTNERSTWO – PRZYWILEJ CZY OBOWIĄZEK?”
Konferencja odbędzie się 30 listopada 2012 roku w Sali Jazzowej
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina przy ul.
Ołowianka 1 w Gdańsku.
25.05.2016 więcej
Sprawozdanie
w sprawe przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu
uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2013 rok.
25.05.2016 więcej
Orlikowe turnieje piłki noznej
W dniu 21.09.2012 na boisku Orlik w Nowej Wsi Lęborskiej odbył
się turniej piłki nożnej dla klas pierwszych gimnazjalnych.
Był to piąty turniej organizowany przez UKS Tęcza Nowa Wieś
Lęborska w ramach projektu pod hasłem "Orlikowe turnieje piłki
nożnej" współfinansowanym z dotacji powiatu lęborskiego.
25.05.2016 więcej
Zaproszenie na warsztaty z projektu pt.: 'Aktywni-Pozytywni"
Stowarzyszenie EDUQ realizuje projekt pt.: „Aktywni -
Pozytywni”, współfinansowany ze środków powiatu
lęborskiego, Gminy Wicko oraz Gminy Cewice.
25.05.2016 więcej
PENGO – Projekt edukacji NGO
Zapraszamy do udziału w projekcie PENGO skierowanym do
przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących
działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.
25.05.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2013 rok
Starosta Lęborski zaprasza organizacje pozarządowe oraz
podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2013 rok.
25.05.2016 więcej
OGŁOSZENIE
Starosta Lęborski informuje: Oferta Stowarzyszenia EDUQ w
Lęborku uzyskała akceptację Zarządu Powiatu Lęborskiego na
realizację zadania publicznego pn. „Aktywni-Pozytywni”.
25.05.2016 więcej
12