Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu lęborskiego
na lata 2013-2025 oraz projektu budżetu powiatu lęborskiego na
2013 rok.
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu "Z EDUKACJĄ ZA PAN BRAT"
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Lęborskiego na lata 2012-2015”
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/177/2012 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 września. 2012 r. w sprawie
przystąpienia do „Narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/178/2012 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 września. 2012 r. w sprawie
przystąpienia do „Narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przystąpienia do projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Działania: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury
drogowej (Konkurs nr 4.1._5)
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2012
22.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
uchylająca uchwałę nr XIV/95/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z
dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu
Lęborskiego w drodze przetargu
22.04.2016 więcej