Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres
powyżej trzech lat części nieruchomości stanowiącej mienie
Powiatu Lęborskiego
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa poprzez ustalenie w formie uchwały
Zarządu Powiatu wysokości stawek przypadających na jednego
słuchacza kształcącego się w zawodzie opiekun medyczny w
szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa poprzez ustalenie w formie uchwały
Zarządu Powiatu wysokości stawek przypadających na jednego
słuchacza kształcącego się w zawodz
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany uchwały nr 141/2012 Zarządu Powiatu
Lęborskiego z dnia 05.04.2012r. w sprawie określenia wysokości
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do realizacji w 2012 roku
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Realizację
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lęborskiego na
lata 2013-2015.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kwiatkowskiej -
Obrzud, nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego.
07.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Zarządu - 212
zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok
07.04.2016 więcej