Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Zmienia się uchwałę nr XI/73/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z
dnia 26 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2012 rok
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr XI/73/2011 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 26 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2012 rok.
01.06.2016 więcej