Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXV/205/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2013
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2013-2025
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/203/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2012
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/202/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu
Lęborskiego na lata 2012-2015”
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/201/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia Powiatu Lęborskiego do realizacji
projektu „Z EDUKACJĄ ZA PAN BRAT”
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/200/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie przystąpienia do projektu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 dla Działania: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury
drogowej (Konkurs nr 4.1._5)
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/199/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/178/2012 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia
do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/198/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/177/2012 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia
do „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/197/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
uchylająca uchwałę nr XIV/95/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z
dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego w drodze przetargu
15.04.2016 więcej
Uchwała Nr XXV/196/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych nr 2 w Lęborku wchodzącego w skład Powiatowego
Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku przy ul. Pionierów 16
15.04.2016 więcej