Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 219/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 218/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres
powyżej trzech lat części nieruchomości stanowiącej mienie
Powiatu Lęborskiego.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 217/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pana Mariusza Samsela do
usunięcia naruszenia prawa poprzez ustalenie w formie uchwały
Zarządu Powiatu wysokości stawek przypadających na jednego
słuchacza kształcącego się w zawodzie opiekun medyczny w
szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 216/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr 141/2012 Zarządu Powiatu
Lęborskiego z dnia 05.04.2012r. w sprawie określenia wysokości
środków finansowych PFRON do realizacji w 2012r.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 215/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 214/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012 rok.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 213/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Kwiatkowskiej -
Obrzud, nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na
stopień nauczyciela mianowanego.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 212/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2012r.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 211/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia projektów uchwał: w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej powiatu lęborskiego na lata 2013-2025 oraz
projektu budżetu powiatu lęborskiego na 2013 rok.
15.03.2016 więcej
UCHWAŁA NR 210/2012 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Witolda Namyślaka
Burmistrza Miasta Lęborka
15.03.2016 więcej