Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 25/2012
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2012 z dnia 06 listopada 2012
roku.
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/2012
w sprawie: zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin powiatu
lęborskiego
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/2012
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
powiatowym w Lęborku
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/2012
w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku dnia
wolnego od pracy za odpracowaniem.
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/2012
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania badania
działalności Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Lęborku w zakresie prawidłowości wydawania pozwoleń na
budowę.
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/2012
w sprawie powołania Zespołu koordynującego do spraw Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie Lęborskim na
lata 2012-2020
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na „Informatyzację
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez
skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego oraz włączenie do
systemu EWID 2007
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/2012
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/2012
w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia
pod kryptonimem „Powiat – 2012”.
17.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/2012
w sprawie ustalenia procedury windykacji należności Skarbu
Państwa i Powiatu Lęborskiego w Starostwie Powiatowym w
Lęborku
17.03.2016 więcej
123