Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zaproszenie na szkolenie pt.: „Otoczenie formalno – prawne organizacji pozarządowych”
Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku przy Stowarzyszeniu
EDUQ w ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji
poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji
Pozarządowych” zaprasza na szkolenie pt.: „Otoczenie
formalno – prawne organizacji pozarządowych”
31.05.2016 więcej
Drużynowy Turnieju Tenisa Stołowego w ramach Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów
Drużynowy turnieju tenisa stołowego amatorów w ramach ligi
powiatowej, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu
Szkól im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej 17
listopada 2013 roku, zgromadził na starcie 11 drużyn:
Luzino/Garczegorze, Łeba, PROTERM Lębork, WWW Lębork, Mosty,
MARPOL Garczegorze, BAZA 44 Siemirowice, WOLA Obliwice, DILL TEAM
Lębork, Kębłowo i GUCIE Lębork.
31.05.2016 więcej
Orlikowe Turnieje Piłki Nożnej - Turniej Numer 5
W dniu 15 listopada 2013 roku odbył się turniej piłki nożnej
dla szkół gimnazjalnych, którego organizatorem był UKS Tęcza
w Nowe Wsi Lęborskiej.
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, do prac w
komisjach konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów
Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na
realizację w 2014 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem
wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
31.05.2016 więcej
Tęczowe turnieje tenisa stołowego współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Gminę Nowa Wieś Lęborska
Drużynowy turniej tenisa stołowego rozgrywanego w ramach:
Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów. Grand Prix Ziemi
Lęborskiej Amatorów.
31.05.2016 więcej
Powstała Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego
18 września 2013r. w Lęborku zawiązała się Powiatowa Rada
Organizacji Pozarządowych. Skład Rady wybrały spośród siebie
organizacje z powiatu lęborskiego (stowarzyszenia, fundacje,
kluby sportowe).
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie
w sprawie przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu
uchwały Rady powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2014 rok.
31.05.2016 więcej
Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach projektu " Pakt na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego"
Szanowni Państwo , serdecznie zapraszamy na konferencję,
którą organizujemy w ramach projektu " Pakt na rzecz budowania
społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego w ramach
Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami
członkowski UE. Konferencja na którą mamy zaszczyt Państwa
zaprosić objęta została honorowym patronatem Marszałka
Województwa Pomorskiego , Mieczysława Struk.
31.05.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2014 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2014 rok.
31.05.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się