Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zaproszenie na szkolenie pt.: „Otoczenie formalno – prawne organizacji pozarządowych”
Centrum Organizacji Pozarządowych w Lęborku przy Stowarzyszeniu
EDUQ w ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji
poprzez wsparcie Pomorskich Centrów Organizacji
Pozarządowych” zaprasza na szkolenie pt.: „Otoczenie
formalno – prawne organizacji pozarządowych”
31.05.2016 więcej
Drużynowy Turnieju Tenisa Stołowego w ramach Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów
Drużynowy turnieju tenisa stołowego amatorów w ramach ligi
powiatowej, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu
Szkól im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej 17
listopada 2013 roku, zgromadził na starcie 11 drużyn:
Luzino/Garczegorze, Łeba, PROTERM Lębork, WWW Lębork, Mosty,
MARPOL Garczegorze, BAZA 44 Siemirowice, WOLA Obliwice, DILL TEAM
Lębork, Kębłowo i GUCIE Lębork.
31.05.2016 więcej
Orlikowe Turnieje Piłki Nożnej - Turniej Numer 5
W dniu 15 listopada 2013 roku odbył się turniej piłki nożnej
dla szkół gimnazjalnych, którego organizatorem był UKS Tęcza
w Nowe Wsi Lęborskiej.
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, do prac w
komisjach konkursowych w ramach ogłaszanych Otwartych Konkursów
Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na
realizację w 2014 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem
wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)
31.05.2016 więcej
Tęczowe turnieje tenisa stołowego współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Gminę Nowa Wieś Lęborska
Drużynowy turniej tenisa stołowego rozgrywanego w ramach:
Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów. Grand Prix Ziemi
Lęborskiej Amatorów.
31.05.2016 więcej
Powstała Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Lęborskiego
18 września 2013r. w Lęborku zawiązała się Powiatowa Rada
Organizacji Pozarządowych. Skład Rady wybrały spośród siebie
organizacje z powiatu lęborskiego (stowarzyszenia, fundacje,
kluby sportowe).
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie
w sprawie przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu
uchwały Rady powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2014 rok.
31.05.2016 więcej
Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach projektu " Pakt na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego"
Szanowni Państwo , serdecznie zapraszamy na konferencję,
którą organizujemy w ramach projektu " Pakt na rzecz budowania
społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego w ramach
Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami
członkowski UE. Konferencja na którą mamy zaszczyt Państwa
zaprosić objęta została honorowym patronatem Marszałka
Województwa Pomorskiego , Mieczysława Struk.
31.05.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2014 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2014 rok.
31.05.2016 więcej
1234