Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR 225/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach I Otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2013 roku.
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr XXIII/184/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2013 rok.
01.06.2016 więcej
Można już składać wnioski w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2013 do 10 października br.
Organizator: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza"
Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse
2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
31.05.2016 więcej