Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 26/2013
w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2013 r. w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 25/2013
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w
Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/2013
w sprawie archiwizowania dokumentacji projektu "Rewitalizacja
Europejskiego Szlaku na Obszarze Południowego Bałtyku -
Pomorska Droga św. Jakuba".
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/2013
w sprawie wprowadzenia zmian procedur kontroli wewnętrznej w
Starostwie powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/2013
w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku dnia
wolnego od pracy za odpracowaniem.
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/2013
w sprawie kontroli rozbiórki obiektów tymczasowych
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/2013
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania
ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/2013
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
pn. „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/2013
w sprawie zasad zaopatrywania pracowników Starostwa Powiatowego
w Lęborku w środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze.
10.03.2016 więcej
123