Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 26/2013
w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2013 r. w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 25/2013
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/2013
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w
Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/2013
w sprawie archiwizowania dokumentacji projektu "Rewitalizacja
Europejskiego Szlaku na Obszarze Południowego Bałtyku -
Pomorska Droga św. Jakuba".
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 22/2013
w sprawie wprowadzenia zmian procedur kontroli wewnętrznej w
Starostwie powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/2013
w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku dnia
wolnego od pracy za odpracowaniem.
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/2013
w sprawie kontroli rozbiórki obiektów tymczasowych
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/2013
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania
ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/2013
w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu
pn. „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/2013
w sprawie zasad zaopatrywania pracowników Starostwa Powiatowego
w Lęborku w środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze.
10.03.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się