Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Starosta Lęborski informuje, iż w dniu 13 i 17.12.2013 r.
Komisje Konkursowe dokonały otwarcia ofert złożonych w ramach
I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w
2014 roku.
01.06.2016 więcej