Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w ankiecie badającej jakość współpracy Gminy Miasta Lębork z organizacjami pozarządowymi.
W imieniu Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Kobylnica i
Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ
serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w ankiecie
badającej jakość współpracy Gminy Miasta Lębork z
organizacjami pozarządowymi.
31.05.2016 więcej
Forum Subregionalne poświęcone współpracy organizacji pozarządowych i samorządu
a w szczególności Modelowi Współpracy Administracji
Publicznej i Organizacji Pozarządowych którego celem jest
wskazanie metod, sposobów, przykładów i kierunków budowania
partnerskich relacji pomiędzy administracją publiczną a
organizacjami pozarządowymi. Forum odbędzie się 15 grudnia br.
w Lęborku.
31.05.2016 więcej
Regulamin turnieju dla dzieci
przeprowadzanego w ramach projektu: ,,Tęczowe turnieje tenisa
stołowego ", współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w
Lęborku.
31.05.2016 więcej
Grand Prix Ziemi Lęborskiej Amatorów w Tenisie Stołowym
MAŁGORZATA FIDALA, SEBASTIAN ZASADA I STANISŁAW PROKOPCZUK
ZWYCIĘZCAMI GRAND PRIX ZIEMI LĘBORSKIEJ W TENISIE STOŁOWYM
AMATORÓW 2014
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
W imieniu Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi zachęcam Państwa do zapoznana się
z ofertą projektu Animacja Pomorze
31.05.2016 więcej
Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” zaprasza na dwa bezpłatne spotkania tematyczne dla organizacji pozarządowych
1. Fundraising dla organizacji – jak pozyskiwać fundusze 2.
Jak napisać list sponsorski / jak przygotować ofertę
sponsorską
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego pn.: „Polsko-Ukraińska współpraca
młodzieży”.
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie
w sprawie przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu
uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2015 rok.
31.05.2016 więcej
Tęczowe turnieje tenisa stołowego
współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Gminę
Nowa Wieś Lęborska.
31.05.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2015 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok.
31.05.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się