Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w ankiecie badającej jakość współpracy Gminy Miasta Lębork z organizacjami pozarządowymi.
W imieniu Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Kobylnica i
Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ
serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w ankiecie
badającej jakość współpracy Gminy Miasta Lębork z
organizacjami pozarządowymi.
31.05.2016 więcej
Forum Subregionalne poświęcone współpracy organizacji pozarządowych i samorządu
a w szczególności Modelowi Współpracy Administracji
Publicznej i Organizacji Pozarządowych którego celem jest
wskazanie metod, sposobów, przykładów i kierunków budowania
partnerskich relacji pomiędzy administracją publiczną a
organizacjami pozarządowymi. Forum odbędzie się 15 grudnia br.
w Lęborku.
31.05.2016 więcej
Regulamin turnieju dla dzieci
przeprowadzanego w ramach projektu: ,,Tęczowe turnieje tenisa
stołowego ", współfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w
Lęborku.
31.05.2016 więcej
Grand Prix Ziemi Lęborskiej Amatorów w Tenisie Stołowym
MAŁGORZATA FIDALA, SEBASTIAN ZASADA I STANISŁAW PROKOPCZUK
ZWYCIĘZCAMI GRAND PRIX ZIEMI LĘBORSKIEJ W TENISIE STOŁOWYM
AMATORÓW 2014
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
W imieniu Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi zachęcam Państwa do zapoznana się
z ofertą projektu Animacja Pomorze
31.05.2016 więcej
Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” zaprasza na dwa bezpłatne spotkania tematyczne dla organizacji pozarządowych
1. Fundraising dla organizacji – jak pozyskiwać fundusze 2.
Jak napisać list sponsorski / jak przygotować ofertę
sponsorską
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania
publicznego pn.: „Polsko-Ukraińska współpraca
młodzieży”.
31.05.2016 więcej
Sprawozdanie
w sprawie przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu
uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi
podmiotami na 2015 rok.
31.05.2016 więcej
Tęczowe turnieje tenisa stołowego
współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lęborku i Gminę
Nowa Wieś Lęborska.
31.05.2016 więcej
Konsultacje programu współpracy na 2015 rok
Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe
oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do
załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w
sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok.
31.05.2016 więcej
123