Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 17 października 2014 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 03 października 2014 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 08 sierpnia 2014 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Zarząd Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnych, stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 13.06.2014 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5 z dnia 02 maja 2014 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego 84-300 Lębork, u. Czołgistów 5 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
29.04.2016 więcej
12