Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w
Lęborku
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie delegowania Radnych Rady Powiatu Lęborskiego na
członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/302/2014 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zadań i
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do
realizacji w 2014 roku
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/1/11 Rady Powiatu Lęborskiego z
dnia 22 marca r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Lęborku
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork na
realizację zadania pn. "Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej"
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok.
21.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lęborskiego
21.04.2016 więcej