Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr 314/2013 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 03.12.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach I Otwartego Konkursu Ofert na
realizację zadań publicznych w 2014 roku.
01.06.2016 więcej
Uchwała Nr XXXIII/279/2013 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 8 listopada 2013 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2014 rok.
01.06.2016 więcej