Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu Lęborskiego z
dnia 22 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku
14.04.2016 więcej
Uchwała nr III/11/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/302/2014 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zadań i
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do
realizacji w 2014 roku
14.04.2016 więcej
Uchwała nr III/10/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Lębork na
realizację zadania pn. "Obszar Funkcjonalny Ziemi Lęborskiej"
14.04.2016 więcej
Uchwała nr III/9/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2014 rok
14.04.2016 więcej
Uchwała nr III/8/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady
Powiatu Lęborskiego
14.04.2016 więcej
Uchwała nr II/7/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru członków Zarządu Powiatu
Lęborskiego
14.04.2016 więcej
Uchwała nr II/6/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Lęborskiego
14.04.2016 więcej
Uchwała nr I/5/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru pozostałych członków Zarządu
Powiatu Lęborskiego
14.04.2016 więcej
Uchwała nr I/4/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Lęborskiego
14.04.2016 więcej
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 1 grudnia 2014 roku
w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Lęborskiego
14.04.2016 więcej