Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.19.2014
W związku z realizacją projektu „Życie zaczyna się po
pięćdziesiątce – aktywizacja zawodowa osób 50 ”, zwracamy
się z zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie
kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub
zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników
projektu pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce –
aktywizacja zawodowa osób 50 ” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.DS.272.2.18.2014
Opracowanie graficzne, skład, wydruk, wytłoczenie na płytach
CD publikacji upowszechniającej produkt finalny opracowany w
ramach projektu innowacyjnego testującego „Droga do
samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.17.2014
świadczenie usług pośrednictwa pracy dla uczestników projektu
pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja
zawodowa osób 50 ” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2014
Dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych do realizacji
zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno–wyrównawczych i
pozaszkolnych oraz zarządzania projektem w ramach projektu
„ZaPaL się do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.15.2014
Dostawa fabrycznie nowych materiałów dydaktycznych dla uczniów
do realizacji zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno –
wyrównawczych oraz pozaszkolnych w ramach projektu „ZaPaL się
do zawodu – Zawodowo w Powiecie Lęborskim”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
02.05.2016 więcej
Zapytanie Ofertowe nr PO.TDŚP.272.2.14.2014
Organizacja i dwukrotne wystawienie spektaklu
teatralnego/musicalu dla uczniów/uczennic ZSO nr 1 w Lęborku
oraz ZSO nr 2 w Lęborku w ramach projektu „Tandemem do
świetlanej przyszłości” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.13.2014
Zakup i dostawę artykułów spożywczych w ramach projektu
Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie
lęborskim
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.12.2014
Na przedmiot zamówienia składają się 3 zadania: Zadanie 1.
Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz doskonalenie
nauczycieli w powiecie lęborskim – oferty doskonalenia.
Zadanie 2. Systemowe wsparcie szkół i przedszkoli oraz
doskonalenie nauczycieli w powiecie lęborskim – sieci
współpracy i samokształcenia. Zadanie 3. Koszty pośrednie.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.11.2014
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup usługi organizacji
zajęć na lodowisku „Biały Orlik” w Lęborku w wymiarze 8
godzin zajęć dla grupy 12 beneficjentów projektu
„Samo-dzielni” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE PO.272.2.10.2014
Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na zakup usługi organizacji
zajęć na basenie w Lęborku w wymiarze 32 godzin zajęć dla
grupy 12 beneficjentów projektu „Samo-dzielni”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
02.05.2016 więcej
12