Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 22/2014
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/2014
w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r. w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/2014
w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym
w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/2014
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/2014
w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia dokumentacji ochrony
informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/2014
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w
Starostwie powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/2014
w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa
Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu
Teleinformatycznego w Starostwie powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/2014
w sprawie powołania Zespołów do korekty składów kart do
głosowania do Rady Powiatu Lęborskiego w wyborach zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 roku.
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/2014
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2011 Starosty Lęborskiego z
dnia 25 lipca 2011 roku, w sprawie wprowadzenia Karty Audytu
Wewnętrznego i Procedur Audytu Wewnętrznego
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/2014
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i
budynków na obszarze obrębów: Charbrowo, Wrzeście, gmina
Wicko
10.03.2016 więcej
123