Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 22/2014
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 21/2014
w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r. w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 20/2014
w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym
w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 19/2014
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 18/2014
w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia dokumentacji ochrony
informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 17/2014
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w
Starostwie powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 16/2014
w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa
Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu
Teleinformatycznego w Starostwie powiatowym w Lęborku
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 15/2014
w sprawie powołania Zespołów do korekty składów kart do
głosowania do Rady Powiatu Lęborskiego w wyborach zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 roku.
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 14/2014
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2011 Starosty Lęborskiego z
dnia 25 lipca 2011 roku, w sprawie wprowadzenia Karty Audytu
Wewnętrznego i Procedur Audytu Wewnętrznego
10.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 13/2014
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i
budynków na obszarze obrębów: Charbrowo, Wrzeście, gmina
Wicko
10.03.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się