Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 27.03.2015 r.
podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym
w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
na realizację zadań publicznych w 2015 r.
01.06.2016 więcej
Ogłoszenie
Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 10.03.2015 r.
zaproponował podział środków finansowych na realizację
następujących przedsięwzięć:
01.06.2016 więcej
Ogłoszenie
Podstawa prawna: art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
01.06.2016 więcej
Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert
na realizację zadań publicznych w 2015 roku.
01.06.2016 więcej