Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku organizacje pozarządowe
mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów,
ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z
niepełnosprawnościami.
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
W dniu 17 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku
odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące współpracy
międzysektorowej na rzecz organizacji pozarządowych w
województwie pomorskim.
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
o likwidacji Towarzystwa Budowy Garaży w Lęborku
31.05.2016 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej,
która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2016 roku
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
ZARZĄD POWIATU LĘBORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
lęborskiego w 2016 roku.
31.05.2016 więcej
Zaproszenie na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015
które odbędzie się w Gdyni w dniach 23 – 24
października.
31.05.2016 więcej
KONKURS DLA POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Do zdobycia grant w wysokości 5.000 zł na realizację
projektu/inicjatywy NGO w konkursie przeprowadzanym przez
organizatorów SZTAFETY FIRM.
31.05.2016 więcej
Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015
Z przyjemnością informuję, że ruszył już Regionalny Konkurs
Grantowy Programu Równać Szanse 2015 Polsko-Angielskiej
Fundacji Wolności W konkursie o dotacje do 8 500zł na projekty
trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne
grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i
miast do 20 tysięcy mieszkańców.
31.05.2016 więcej
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety
Ankieta jest wypełniana online. Składa się z 8 pytań, jej
wypełnienie zajmie nie dłużej niż kilka minut.
31.05.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się