Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Od 26 listopada do 14 grudnia 2015 roku organizacje pozarządowe
mogą składać wnioski na dofinansowanie projektów,
ukierunkowanych na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z
niepełnosprawnościami.
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
W dniu 17 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku
odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące współpracy
międzysektorowej na rzecz organizacji pozarządowych w
województwie pomorskim.
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie
o likwidacji Towarzystwa Budowy Garaży w Lęborku
31.05.2016 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej,
która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2016 roku
31.05.2016 więcej
Ogłoszenie o konkursie
ZARZĄD POWIATU LĘBORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu
lęborskiego w 2016 roku.
31.05.2016 więcej
Zaproszenie na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015
które odbędzie się w Gdyni w dniach 23 – 24
października.
31.05.2016 więcej
KONKURS DLA POMORSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Do zdobycia grant w wysokości 5.000 zł na realizację
projektu/inicjatywy NGO w konkursie przeprowadzanym przez
organizatorów SZTAFETY FIRM.
31.05.2016 więcej
Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015
Z przyjemnością informuję, że ruszył już Regionalny Konkurs
Grantowy Programu Równać Szanse 2015 Polsko-Angielskiej
Fundacji Wolności W konkursie o dotacje do 8 500zł na projekty
trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne
grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i
miast do 20 tysięcy mieszkańców.
31.05.2016 więcej
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety
Ankieta jest wypełniana online. Składa się z 8 pytań, jej
wypełnienie zajmie nie dłużej niż kilka minut.
31.05.2016 więcej
1234