Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych nieruchomości gruntowe położone w obrębie
Małoszyce, Gmina: Nowa Wieś Lęborska:
29.04.2016 więcej
Sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Małoszyce,
gmina Nowa Wieś Lęborska
29.04.2016 więcej
Sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie 8 miasta
Lęborka.
29.04.2016 więcej
IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 5 miasta
Lęborka przy ulicy Spółdzielczej, uregulowane w księdze
wieczystej SL1L/00031815/5.
29.04.2016 więcej
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych nieruchomości gruntowe położone w obrębie
Małoszyce, Gmina: Nowa Wieś Lęborska
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej
29.04.2016 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisaną niżej
nieruchomość: Obręb: 2, Łeba działka nr 54/3, działka nr
54/5
29.04.2016 więcej
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 5 miasta
Lęborka przy ulicy Spółdzielczej
29.04.2016 więcej
123