Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
29.04.2016 więcej
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych nieruchomości gruntowe położone w obrębie
Małoszyce, Gmina: Nowa Wieś Lęborska:
29.04.2016 więcej
Sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Małoszyce,
gmina Nowa Wieś Lęborska
29.04.2016 więcej
Sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu
nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie 8 miasta
Lęborka.
29.04.2016 więcej
IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 5 miasta
Lęborka przy ulicy Spółdzielczej, uregulowane w księdze
wieczystej SL1L/00031815/5.
29.04.2016 więcej
II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych nieruchomości gruntowe położone w obrębie
Małoszyce, Gmina: Nowa Wieś Lęborska
29.04.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w
użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej
29.04.2016 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego opisaną niżej
nieruchomość: Obręb: 2, Łeba działka nr 54/3, działka nr
54/5
29.04.2016 więcej
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
nieruchomości niezabudowane położone w obrębie 5 miasta
Lęborka przy ulicy Spółdzielczej
29.04.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się