Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako
Partnera Wiodącego w projekcie partnerskim pn.: "Adaptacja
budynku Auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych do
celów kulturalnych - na salę wielofunkcyjną" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Lęborskiego do
realizacji projektu "Otwarte umysły" w ramach Poddziałania
3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na
2016 rok
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2016-2025
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Lęborku
20.04.2016 więcej
Projekt Uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi uprawnionymi na 2016 rok.
20.04.2016 więcej