Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XV/101/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatu Lęborskiego jako
Partnera Wiodącego w projekcie partnerskim pn.: "Adaptacja
budynku Auli Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych do
celów kulturalnych - na salę wielofunkcyjną" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XV/100/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Lęborskiego do
realizacji projektu "Otwarte umysły" w ramach Poddziałania
3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XV/99/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XV/98/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Lęborskiego
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XV/97/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych na
2016 rok
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XV/96/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XV/95/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lęborskiego na rok 2016
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XV/94/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lęborskiego
na lata 2016-2025
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 listopada 2015 roku
w sprawie inicjatywy utworzenia województwa
koszalińskiego/środkowopomorskiego
14.04.2016 więcej
Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 04 listopada 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Lęborku.
14.04.2016 więcej