Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.19.2015
świadczenie usługi cateringowej (drobnego poczęstunku)
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.18.2015
wykonanie podziękowań GRAWERTONÓW dla przedsiębiorców, u
których uczestnicy projektu odbywali staż letni w okresie
wakacyjnym 2015 roku.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.17.2015
zorganizowanie dwóch trzydniowych wyjazdów edukacyjno-naukowych
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE K.272.2.4.2015.DB
Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2015
zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-naukowego dla opiekunów i
uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół
Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE K.272.2.2.2015.DB
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających z obszaru wodnego Powiatu Lęborskiego, na zasadach
określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U.
Nr 208, poz. 1240 ze zm.)
02.05.2016 więcej
Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku
Postępowanie w trybie: Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
poz. 907 ze zm.)
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.ORE.272.2.15.2015
Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
dostawy fabrycznie nowych tablic typu flipchart z dwoma ramionami
do realizacji szkoleń i warsztatów w ramach projektu
„Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w
powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.ORE.272.2.14.2015
Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w
ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej
edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.13.2015
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu z językiem
niemieckim umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę
kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 1 uczestnika projektu
pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja
zawodowa osób 50 ” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.05.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się