Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.19.2015
świadczenie usługi cateringowej (drobnego poczęstunku)
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.18.2015
wykonanie podziękowań GRAWERTONÓW dla przedsiębiorców, u
których uczestnicy projektu odbywali staż letni w okresie
wakacyjnym 2015 roku.
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.17.2015
zorganizowanie dwóch trzydniowych wyjazdów edukacyjno-naukowych
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE K.272.2.4.2015.DB
Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w
Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.272.2.16.2015
zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-naukowego dla opiekunów i
uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Lęborku oraz Zespołu Szkół
Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE K.272.2.2.2015.DB
Usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających z obszaru wodnego Powiatu Lęborskiego, na zasadach
określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U.
Nr 208, poz. 1240 ze zm.)
02.05.2016 więcej
Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lęborku
Postępowanie w trybie: Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
poz. 907 ze zm.)
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.ORE.272.2.15.2015
Powiat Lęborski zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym
dostawy fabrycznie nowych tablic typu flipchart z dwoma ramionami
do realizacji szkoleń i warsztatów w ramach projektu
„Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w
powiecie lęborskim” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.ORE.272.2.14.2015
Dostawa fabrycznie nowych tonerów oraz materiałów biurowych w
ramach projektu „Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej
edukacji w powiecie lęborskim” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
02.05.2016 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.272.2.13.2015
zorganizowanie i przeprowadzenie kursu masażu z językiem
niemieckim umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę
kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 1 uczestnika projektu
pn. „Życie zaczyna się po pięćdziesiątce – aktywizacja
zawodowa osób 50 ” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.05.2016 więcej
123