Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
24.06.2016 więcej
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 156577 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
24.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na : Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w sezonie zimowym 2015/2016.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie działania
Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w sezonie zimowym
2015/2016.
24.06.2016 więcej
24.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G od km 0 375 do km 2 605 długości: 2,230 km odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Przebudowa nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nr 1324G od km 0 375 do km 2 605 długości:
2,230 km odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do
m. Cewice
24.06.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od km 0 030 do km 0 650, budowa ścieżki rowerowej od km 0 650 do 1 460 i opaski chodnikowej od km 1 465 do km 1 610
Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi powiatowej nr
1329G ul. Witosa od DK6 do m. Lubowidz od km 0 030 do km 0 650,
budowa ścieżki rowerowej od km 0 650 do 1 460 i opaski
chodnikowej od km 1 465 do km 1 610
11.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty uzupełniające
do zamówienia podstawowego na Remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych
02.05.2016 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi powiatowej nr 1322G ul. Syrokomli w granicach miasta Lęborka
Ogłoszenie o zamówieniu na "Przebudowę drogi powiatowej nr
1322G ul. Syrokomli w granicach miasta Lęborka"
02.05.2016 więcej
123