Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Starosty nr 32/2015
w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu
działalności lobbingowej
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 31/2015
w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 31 grudnia 2015 r. w
Starostwie powiatowym w Lęborku
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 30/2015
w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego, Księgi
procedur audytu wewnętrznego oraz Programu zapewnienia i poprawy
jakości audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Lęborku.
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 29/2015
w sprawie organizacji i zasad działania Punku Potwierdzającego
profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej (ePUAP)
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 28/2015
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do opracowania i
realizacji działań zakładających kompleksowe wspomaganie
szkół i placówek systemu oświaty Powiatu Lęborskiego w celu
podniesienia jakości edukacji ogólnej, zgodnie ze Standardami
realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 "Jakość
edukacji ogólnej" RPO WP 2014-2020
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 27/2015
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie
Powiatowym w Lęborku
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 26/2015
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy w
Starostwie Powiatowym w Lęborku
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 25/2015
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia na Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Powiatu oraz ubezpieczenie komunikacyjne
Powiatu Lęborskiego
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 24/2015
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku powołanej Zarządzeniem nr 1/2013 Starosty
Lęborskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie powołania
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
09.03.2016 więcej
Zarządzenie Starosty nr 23/2015
w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Lęborku
09.03.2016 więcej
1234