2016-05-31

Konsultacje programu współpracy na 2016 rok

Projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Lęborskiego www.powiat-lebork.com oraz w BIP /zakładka: organizacje pozarządowe/uchwały/2016/.

Ponadto wersję papierową dokumentu, o którym mowa, można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/.

Uwagi proszę przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku, Wydział Edukacji
i Spraw Społecznych, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, lub drogą mailową na adres
okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „projekt uchwały”.

Uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok można nadsyłać w terminie od 15.10.2015r. do dnia 26.10.2015 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Sposób przeprowadzenia konsultacji reguluje Uchwała Nr XLV/335/10 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Opinie anonimowe, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz dostarczone po wyznaczonym terminie konsultacji nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...egulaminu.doc 23,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...nsultacji.pdf 161,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała-NGO2016.doc 130,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...egulaminu.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zaproszenie do konsultacji.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz