Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
09.12.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do
oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze
bezprzetargowej
10.11.2016 więcej
21.10.2016 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
Działka zabudowana, położona w pobliżu centrum miasta, przy
skrzyżowaniu ulic I Armii Wojska Polskiego i Traugutta.
30.09.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na okres trzech lat
30.09.2016 więcej
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych
26.08.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat, w drodze bezprzetargowej
12.08.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu
29.07.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się