Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarząd Powiatu Lęborskiego
ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
09.12.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do
oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze
bezprzetargowej
10.11.2016 więcej
21.10.2016 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Lęborskiego
Działka zabudowana, położona w pobliżu centrum miasta, przy
skrzyżowaniu ulic I Armii Wojska Polskiego i Traugutta.
30.09.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
na okres trzech lat
30.09.2016 więcej
III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego
Przeznacza się do sprzedaży w drodze ustnych przetargów
nieograniczonych
26.08.2016 więcej
Ogłoszenie Starosty Lęborskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99
lat, w drodze bezprzetargowej
12.08.2016 więcej
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących
mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu
29.07.2016 więcej
12